Legislatie

Legislatie

  • Legea 215/2001 administratiei publice locale, republicata si actualizata;
  • OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, actualizata;
  • HG 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor –cadru de aplicare a OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
  • Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata si actualizata;
  • OG 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, actualizata;
  • Legea 515/2002 pentru aprobarea OG 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale;
  • Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata si actualizata;
  • OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
  • OUG 51/2013 privind modificarea si completarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
  • OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea UE, actualizata;